Zeolit – Prirodni borac protiv zagađenja

Svakodnevna merenja pokazuju da je zagađenja vazduha sve prisutnije širom sveta. Svedoci smo, u poslednje vreme, veoma visokih koncentracija štetnih materija u vazduhu i u našoj zemlji, posebno u većim gradovima.

Najčešće zagađivače vazduha čine tzv. PM čestice (Particulate matter – suspendovane čestice), koje  predstavljaju mešavinu čvrstih čestica (manjih od 10 mikrona)  dima, čađi, prašine i kiseline, uz teške metale poput olova, kadmijuma, nikla i arsena, a nastaju kao posledica kombinovanog uticaja grejanja, saobraćaja i industrije. Posebno su štetne PM čestice od 2.5 mikrona koje lako dospevaju u organizam udisanjem, jer su sitnije i upravo one sa sobom nose teške metale. Značajan deo istih čestica unese se u organizam i preko digestivnog trakta, jer usta i ždrelo predstavljaju zajedničke digestivne, ali i respiratorne organe.

Dospevajući u organizam navedene supstance daju brojne poremećaje koji dugoročno oštećuju prirodni sistem odbrane organizma i druge regulatorne mehanizme predstavljajući veliki rizik za zdravlje i pojavu mnogih hroničnih, malignih i drugih oboljenja. Osnovno pitanje je da li per-oralna primena (pijenje) zeolita može umanjiti štetne efekte i posledice koje zagađenje nesumnjivo ostavlja na ljudskom telu, na koje je odgovor dao prof dr Milisav Čutović, subspecijalista balneoklimatolog.

Zeoliti su prirodni, netoksični, minerali koji se u potpunosti izlučuju iz organizma. U medicinske svrhe koristi se isključivo aktivarani kristalni zeolit, klinoptilolit koji se najčešće primenjuje pijenjem vodene suspenzije zeolitnog praha. Molekul zeolita-klinoptilolita čini kristalna rešetka koja ispoljava snažan usisni (adsorptivni) kapacitet za veliki broj štetnih materija među kojima su prvenstveno teški metali kao što su: kadmium, živa, olovo, cezijum, nikal i arsen ali i druge pozitivno naelektrisane materije – katjoni (amonijak, kalijum, natrijum itd.). Prosto rečeno prirodni zeolit deluje kao sunđer koji upija štetne materije, inaktiviše ih i izbacuje iz organizma. Time se ispoljava snažan detoksikacioni, antikancerski, antioksidativni, imunomodulativni, imunostimulativni i acidobazni efekat.

S obzirom na dokazano otsustvo bilo kakvih štetnih efekata i izrazit afinitet zeolita ka teškim metalima i drugim toksičnim materijama apsoluto je korisno upotrebljavati ga i u cilju zaštite od štetnih efekata aerozagađenja.Preporučujemo svakodnevnu konzumaciju zeolita. U periodima povećanog aerozagađenja pijenje treba  upražnjavati više puta na dan uz duže zadržavanje emulzije u ustima (muljanje), pre gutanja.“ istakao je profesor Čutović.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.