Svetu je potrebna nauka, a nauci su potrebne žene!

Čini se da je prošlo vreme kada su žene bile zapostavljene u nauci, bez prava na reč, priznanje i uspeh. Zahvaljujuči čuvenom međunarodnom programu koji se bori za žensko zalaganje i doprinos u nauci.

Već 20 godina program “Za žene u nauci” stipendira projekte i istraživanja mladih naučnica iz oblasti prirodnih nauka, a ove godine stipendiju su dobile i tri mlade srpske naučnice.

Milica Sentić, Mirjana Ljubojević i Mirjana Ćuk, tri mlade naučnice iz Srbije, ovogodišnje su dobitnice nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“. Njihov izuzetan naučno-istraživački rad u oblastima hemije životne sredine, hortikulture i botanike, nagrađen je stipendijama.

Stipendije, koje se ove godine u našoj zemlji dodeljuju po osmi put, u  partnerstvu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Nacionalne komisijeza Unesko i L’oreala Balkan, namenjene su realizaciji značajnih naučnih istraživanja koja će biti sprovedena u Srbiji.

Ovogodišnje dobitnice stipendija su svojim zalaganjem i dosadašnjim dostignućima već privukle pažnju međunarodne i domaće stručne javnosti, a rezultati njihovih istraživanja su publikovani u vrhunskim naučnim časopisima. Nagrađene su sa više domaćih i stranih nagrada i priznanja i aktivne su na polju međunarodne saradnje.

Milica Sentić, doktor hemijskih nauka, naučni saradnik na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, stipendijom je nagrađena za projekat „Inovativni pristup za degradaciju toksina cijanobakterija, akutnog ekotoksikološkog problema u vodenim ekosistemima u svetu i u republici Srbiji“. Njen dosadašnji naučni rad obuhvata oblasti elektro hemije, bioanalitičke hemije, naprednih materijala i hemije životne sredine.

Mirjana Ljubojević, doktor biotehničkih nauka, je docent za užu naučnu oblast Hortikultura i pejzažna arhitektura na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, i nagrađena je za projekat „Oplemenjivanje voćaka na otpornost prema patogenima u funkciji održivog i socio ekonomskog razvoja“. Naučno istraživački rad obuhvata oplemenjivanje hortikulturnog bilja od značaja za unapređenje nauke i struke, a usmeren je i na popularizaciju urbanog baštovanstva i voćarstva.

Mirjana Ćuk je asistent na katedri za botaniku, na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gde je ujedno i na doktorskim studijama. Nagrađena je za projekat „Status i vremenska dinamika flore i vegetacije Deliblatske peščare“, a njen naučno istraživački rad je usmeren na diverzitet flore i vegetacije, kao i na faktore njihovog ugrožavanjai metode aktivne zaštite.

Mlade naučnice stipendijama su nagrađene u sklopu čuvenog međunarodnog programa Loreal-Unesko „Za žene u nauci“ (L´Oréal-UNESCO For Women in Science) koji već dvadeset godina nagrađuje i promoviše žene, čija su izuzetna dostignuća doprinela naučnom napretku u celom svetu. U Srbiji se u sklopu ove inicijative od 2010. godine najboljim mladim naučnicama dodeljuju stipendije koje predstavljaju vid podrške njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i podsticaja da nastave da se bave naukom u našoj zemlji. Program u Srbiji realizuje se upartnerstvu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO, i L’Oréala Balkan.

Od pokretanja programa do danas, na konkursu za Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ učestvovalo je više od 500 mladih talentovanih naučnica ,a najboljima su, uključujući i ovogodišnje dobitnice, dodeljene 23 stipendije čija ukupna vrednost prelazi 13 miliona dinara.

Početak novog ciklusa ovog programa najavljen je za 15. decembar, od kada će naučnice u Srbiji moći da konkurišu za stipendije za 2019. godinu. Za stipendije „Za žene u nauci“ mogu da konkurišu naučnice koje se bave istraživanjima u oblasti prirodnih nauka, imaju do 35 godina i upisane su na doktorske studije ili su ih već završile. Detaljne informacije o tome kako se prijaviti, uključujući prijavni formular i opšta pravila konkursa za 2019. godinu, moguće je naći nainternet adresi www.zeneunauci.co.rs

Svetu je potrebna nauka, a nauci su potrebne žene!

Iako je broj žena koje biraju nauku za svoju profesiju porastao za 12% u poređenju sa 1998. godinom, samo 28% današnjih istraživača su žene, a samo 3% Nobelovih nagrada za nauku dodeljeno je ženama. Žene u nauci se i dalje suočavaju sa barijerama, posebno kada je reč o napredovanju u karijeri, dobijanju stalnih pozicija i finansiranju. Trenutno, žene se nalaze na samo 11% viših pozicija u akademskim institucijama u Evropi(UNESCO Science Report Toward 2030, 2015. i BOSTON CONSULTING GROUP Women inScience, 2015. izveštaji).

Međunarodni program L’Oréal-UNESCO „Za žene u nauci“ (L’Oréal-UNESCO „For Women in Science“) pokrenut je 1998. godine u partnerstvu L’Oréala i UNESCO-a, sa ciljem da afirmiše ulogu žena istraživača i njihov doprinos naučnom napretku u celom svetu.Program se danas realizuje širom sveta i uključuje globalne Nagrade „Za žene u nauci“ za izuzetna naučna dostignuća i više od 50 programa nacionalnih i regionalnih stipendija posvećenih razvoju mladih talenata. Otkako je pokrenut, kroz program „Za žene unauci“ obezbeđena je podrška za više od tri hiljade naučnica iz 117 zemalja širom sveta. Među njima su mlade žene koje su tek zakoračile u svet nauke ali i naučnice koje su dobile zasluženo priznanje na vrhuncu svoje karijere. Tri dobitnice nagrada „Za ženeu nauci“ su nakon ovog priznanja dobile i Nobelove nagrade.

Ostavite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.