Svaki komentar shvatate suviše lično? Evo kako da pobedite sopstvenu preosetljivost!

Jedna od najvećih lekcija, koju moramo savladati, tokom našeg posvećenog rada na sebi, definitivno je ona o hipersenzitivnosti, jer, ako zaista želimo da se otisnemo na put ka sopstvenoj sreći, prvi kamen, na koji se ne smemo spotaći su drugi ljudi i njihovi dobronamerni, ili zlonamerni komentari. Ma šta nam ko rekao, kao savet, ili … Continue reading Svaki komentar shvatate suviše lično? Evo kako da pobedite sopstvenu preosetljivost!