Šta je samorazgovor i kako će vam pomoći da unapredite svoj život?

Čudna je stvar naš mozak… Svakoga dana u njemu se roji mnoštvo misli, o kojima promišljamo i konstantno ih preispitujemo! Upravo iz mnoštva tih misli, proizilazi samorazgovor! Samorazgovor je vaš komentar na realni i svakodnevni život. To je svojevrstan osvrt na sve ono što je za nama, na sadašnji trenutak, kakav god on bio i … Continue reading Šta je samorazgovor i kako će vam pomoći da unapredite svoj život?