Život je mnogo stvari. Život je lep i čudesan. Međutim, jedno život nije: lak. Nekada to dođe do izražaja više, a nekad manje. Nekada ni sami sebi ne znamo da olakšamo; držimo se navika i stavova koji su pogrešni, čak i štetni po nas. Idemo kroz život odbijajući da vidimo jednostavne istine, zato što se […]