Ono što je decenija za nama donela u svetu biznisa, definitivno je osvešćivanje žena, ali i poslovne okoline o njihovoj snazi. Žene su odlučile da se poslovi više ne dele na ženske i muške, i da su one podjednako dobre za sve pozicije, za koje su im do sada govorili: “To je ipak više mesto […]