Ekološka svest svakog pojedinca izuzetno je važna, kako bismo promenom navika sprečili zagađenje životne okoline. Kako bismo doprineli svesti o bitnosti kvaliteta voda u našoj zemlji, razgovarali smo sa doktorkom Đurđom Kerkez, profesorkom Prirodno – Matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koja radi na naučnom projektu Waste Water Force. Voda je jedan od najvažnijih, ali i […]