Ciel na francuskom jeziku znači nebo. Na srpskom je to sinonim za kvalitetne, moderne i veoma popularne haljine. Ovo ime su mama Snežana Čekić i dve ćerke, Katarina Bezmarević i Aleksandra Bezmarević Stević, izabrale zato što znaju da je, čak i u Srbiji, samo nebo granica! Porodičan posao nije uvek lak, jer se mešaju posao […]