Prihvatiti kritiku je teško, i u ljudskoj je prirodi da se osetimo povređenima ili ljutima nakon što su nam upućene oštre zamerke – bile one konstruktivne ili ne. S obzirom na neminovnost svega toga, važno je naučiti kako da prihvatimo kritike i komentare i kako da adekvatno reagujemo, a da ne dozvolimo da nam emocije […]