Samokontrola i perfekcionizam su vrlo često osobine, na kojima bi nam drugi pozavideli. Ipak, postoje trenuci u životu, kada ne možemo da utičemo na situaciju, okolnosti, a naš perfekcionizam u tom trenutku kulja, guši nas i tera da delamo čak i onda kada smo potpuno onemogućeni da učinimo bilo šta. Psiholozi perfekcionizam definišu ne kao […]