S obzirom da dolazimo do kraja još jedne kalendarske godine, vreme je za svođenje računa. Kada se osvrnete na onih 355 dana, koji su već iza vas, šta je prvo što pomislite? Da li ste spremni da uvidite da je ove godine bilo podjednako lepih, kako i onih manje lepih stvari, ili ste onaj tip […]