Dok odrastamo, uglavnom pristajemo na sve. I to je nosilo određene prednosti, ali veoma kratkotrajne, da bismo na kraju shvatili da nas je takvo ponašanje i previše iscrpelo. Spoznajemo vremenom da je jako zdravo reći ,,ne” kada je to neophodno. Zašto i kada je potrebno da kažemo ,,ne“? Kako da se suočimo sa povratnom informacijom […]