Pred žene u 20im i 30im godinama danas se sve češće postavlja pitanje zašto su same, a pritisak društva u tom smislu ponekad zna biti nemilosrdan. Čini se da sve više žena, usled nekakve, neosnovane društvene osude, sve više zaboravlja da je samoća lični izbor i javlja se neka vrsta anksioznosti, koja se svodi na […]