Dvadesete godine života za većinu su poprilično turbulentan period. Dok se krećete kroz ovu dekadu, verovatno ste pri kraju fakulteta, sa čitavom karijerom ispred sebe i dok se okrenete već ćete hodati stazom profesionalnog razvoja! Malo je zastrašujuće misliti o tome, zar ne? Mladi smo, slobodni i možemo raditi šta god poželimo – ali u […]