“Blago onom ko suza ima, u toga srce umrlo nije”, Aleksa Šantić Plač je ljudski odgovor na stresove i nezadovoljstva. Zdrav je podjednako koliko i smeh! Suze predstavljaju potpuno prirodan način da iz sebe izbacite sve ono što je negativno i što se u vama taložilo. Suze pozitivno utiču i na zdravstveno stanje organizma, jer […]