Da li ste nekad razmišljali o tome koliko je ranije bila lepa razmena emocija putem pisama? Magija čitanja emocija napisanih nečijom rukom, posebno je dragocena. Naročito kada uzmemo u obzir i faktor čekanja na odgovor i čežnje, koja pobuđuje ljubav i čini da strepite. Čini nam se da bi bilo jako lepo da vratimo tradiciju […]