Sve više se priča o štetnosti hemije, koju na ovaj ili onaj način svakodnevno koristimo u našem domu, kozmetici i slično, kao i o zagađenjima, očuvanju prirode i zdravom načinu života, koji ne samo da čuva nas već i naše životno okruženje. Razmislili smo, koje bi to male promene svako od nas mogao da učini […]