Razgovori o zabavljanju uglavnom se fokusiraju na tu hipotetičku osobu koju se nadate da upoznate u nekom trenutku, zar ne? Međutim, šta ako vam kažemo da je jedina osoba na koju treba da se fokusirate – vi! Kako vrednujemo sebe i koliko samopouzdanja imamo definitivno utiče na to kakve ljude privlačimo. Ponašanje kojim sabotiramo sebe […]