Sreća dolazi u mnoštvu različitih oblika, tako da ju je poprilično teško definisati. Nesreća, sa druge strane, je nešto što se veoma lako može identifikovati. Prepoznate je kad je vidite i definitivno ste svesni momenta kada vas je obuzela. Biti nesrećan je pogubno po nas, i po ljude u našoj okolini. To nam je odavno […]