Mi generalno mislimo za sebe da smo pozitivni ljudi, ali to ne znači da nemamo povremenu negativnu misao. Istražujući sebe same, shvatili smo da postoje uobičajeni načini na koje se negativnost ušunja u naš život, a da mi to i ne znamo. Delimo ih sa vama – i naravno, predlažemo konkretna rešenja! Minirate druge ljude […]