Često mi se čini da kod svojih sagovornika prepoznajem onu sopstvenu izgubljenost između odrasle osobe i male devojčice. Primećujem da se mnogi ljudi nalaze u procepu izmešu ova dva životna razdoblja, a niko da definitivno odabere. Naravno, ako imate, recimo, 25 godina, vi imate pravo da verujete da ste još uvek malo dete, ali vi […]