Jedna od osnovnih potreba ljudskog bića je da pronađe svoje mesto u društvu i u njemu postane prihvaćen i voljen. Međutim, ponekad je cena za to previsoka i podrazumeva gubitak duševnog mira, jer kada pod svaku cenu želite da budete prihvaćeni u krugovima u kojma vam nije mesto, na kraju iz njih izađete povređeni i […]