Iako su još antički Grci prepoznali jasnu vezu između uma i tela, dugo je trebalo zapadnoj medicini da usvoji tu teoriju. Međutim, danas nauka nastavlja da pokazuje koliko je jaka povezanost između fizičkog i mentalnog zdravlja. Bilo da ste neraspoloženi, a ne znate zašto, ili ste zabrinuti zbog svoje finansijske situacije, ,,pozitivno razmišljanje“ nije uvek […]