Čini li vam se da mnogo sebi uskraćujemo tokom planiranja naših putovanja, u kojima se baziramo na svetske i evropske prestonice, zapostavljajući manje gradiće, koji su zapravo neverovatna mesta, sa dragocenom pričom i energijom. Ovoga puta pokušali smo da za vas izdvojimo male gradiće sa dušom, koje biste trebalo da posetite, a koji se zapravo […]