U današnje užurbano vreme okružuje nas more informacija koje su na jedan klik udaljene od nas. U tom mnoštvu podataka sa kojima se suočavamo na dnevnoj bazi, i koje doslovno staju u naš dlan, raduje nas da je sve više sjajnih portala koji svojom iskrenošću, srdačnošću i vedrinom ulepšavaju ovu ishitrenu svakodnevicu! Jedan od takvih je […]