Ljudsko je telo, kažu naučnici, jedna sjajna mašina. Brojne su funkcije koje ono obavlja, brojne su brige koje ono vodi i brojne su situacije kada ono uspe da sve te brige i nadvlada. Povedeni idejom zanimljivosti i složenosti ljudskog, danas vam odgovaramo na neka od najinteresantnijih pitanja iz ove oblasti, a sigurni smo da ste […]