Savršeni ljudi ne postoje. Zato će uvek postojati neko ko će pronaći razlog da vas kritikuje zbog nečega što radite. Iako vrlo često nećete moći da izbegnete kritike u potpunosti, možete naučiti kako da iz toga naučite nešto. Zato vam savetujemo kako bi trebalo da reagujete na takvu vrstu komentara, ne bi li se sve […]