Na pitanje “Ko sam ja?” svako od nas bi dao drugi odgovor. Ukoliko bi pred nas neko postavio zadatak da prvom asocijacijom dopunite rečenicu “Ja sam…”, šta bi to bilo? Neko bi naveo nacionalnu pripadnost, neko pol, neko zanimanje, a neko bi jednostavno reko svoje ime i prezime. Šta je to što definiše naš identitet […]