Postoji četiri tipa govornika: nekoherentni, koherentni, izražajni i elokventni. Naravno, svako bi trebalo da teži ka četvrtom tipu, što bi značilo da poseduje izuzetne veštine komuniciranja koje mogu da utiču i da ubeđuju kroz efektivan jezik i govor tela. Biti elokventan ima nesagledive prednosti. Dobri govornici zvuče pametnije, bez obzira na njihovu istinsku inteligenciju. Isto […]