Svaka vrsta odbijanja ili lošeg komentara može nas baciti u mentalnu provaliju i naterati nas da o njoj mislimo do u nepovrat. Pre nego što momentalno skočimo u svoju odbranu, od velike bi nam koristi bilo kada bismo mogli da efikasno rukovodimo svojim emocijama i ,,povratimo“ se brzo. Oporavak od loše epizode na poslu ili […]