Sećam se da sam se, kao maturantkinja, danima opterećivala mislima o tome koji fakultet da upišem. Društvenjak sam bila oduvek, te sam kategorički odbila prirodne nauke kao opciju (iako ih maksimalno cenim). Ipak, kada govorimo o društvenim naukama, i tu postoji široki izbor, pa je teško sve to sagledati i realno o tome misliti kao osamnaestogodišnjakinja. Engleski? […]