Čini se da je danas najveća mudrost, kada su emotivni odnosi u pitanju, spoznaja o tome da li i kada treba da se povučete. Neki odnosi su toksični i opstanak u njima gotovo je nemoguć, a kada je tako, vreme je za povlačenje, i to ono bez dugog razmišljanja i pitanja za i protiv. Ipak, […]