Danas se u Srbiji proslavlja praznik Sv. Đorđa, jednog og retkih svetitelja, koga praznuju i pravoslavni i katolički hrišćani 23. 4. i 6. 5. svako po svom kalendaru. Praznik Sv. Đorđa na našim prostorima izmešala se sa prethrišćanskim običajima, pa se ovaj praznik u Srbiji slavi drugačije, nego ma gde na svetu. S obzirom, da […]