Bilo da je Ursula, Zla Kraljica ili Grdana, svi imaju onog jednog – a možda i dva – Diznijeva junaka koji im je zadavao noćne more za vreme odrastanja. Međutim, što smo stariji počinjemo da shvatamo da nas mnoge od tih zloći kojih smo se užasavali, podjednako plaše i dan danas. A možda i više. […]