Ne razumete kako svi misle da je čudno što plaćate kiriju pet dana pre krajnjeg roka. Jednom ste čuli da je neko predao tačno tog dana ili ,,koji dan kasnije“ i prosto niste mogli da verujete, pa ste buljili u njega kao da vam je rekao da ponekad ubija ljude, a ponekad ne. Kada vas […]