Pisanje pisma Deda Mrazu bila je ozbiljna stvar kada smo bili mali. Pažljivo biramo reči koje će nam doneti poklone, navodimo sve načine na koje smo bili dobri čitave godine i tačno adresiramo pošiljku na: Deda Mraz, Severni pol. Međutim, kako starimo, počinjemo da se pitamo: Da li Severni pol stvarno postoji? Da li je ijedno […]