Psiholozi su još u XIX veku otkrili da je, osim gena, ključni faktor u formiranju naše ličnosti sredina u kojoj odrastamo. Prva zajednica u kojoj se kao ličnost formiramo jeste porodica, ona najuža, koju čine mama, tata i brat ili sestra, ukoliko ih imate. Naravno, šira porodica nikako nije zanemarljiva tokom našeg odrastanja. Zašto je to […]