Kako da prevaziđemo nesigurnost?

Imati samopouzdanja ne znači reći sebi svakog jutra: „Ti si najlepša i najbolja“. Imati samopouzdanja znači voleti sebe. Postoje ljudi koji imaju problem sa samopouzdanjem, a nasuprot njih postoje oni koji „pucaju“ od samopouzdanja. I jedno i drugo nas može odvesti u problem. Imati samopouzdanje je potpuno ispravno, ali živeti u zabludi da ste onakvi … Continue reading Kako da prevaziđemo nesigurnost?