Jedna osobina koja je presudna za razvoj karijere

Svakako ne postoji savršena formula kada tražite posao ili idealnog kandidata za posao, ali poslodavci i te kako traže nekoliko ključnih osobina.

Prema ekspertima za zapošljavanje, emotivna inteligencija, odnosno sposobnost da koristimo emotivne informacije kako bismo rukovodili mislima i osećanjima, ima visoko mesto na listama.

Menadžeri uglavnom mogu naći prijavljene sa dovoljno tehničkih veština – ili bar sa sposobnošću da ih savladaju. Međutim, da li znate kako da smirite druge i budete glas razuma?  Da li možete da razumete ljudsku prirodu i probudite ono najbolje u njima? Da li ste skloni pasivno-agresivnom ponašanju ukoliko intervju krene nepredviđenim tokom?

werk

Emotivna inteligencija nije nešto što se uči u školi, ali jedna je od najdragocenijih sposobnosti. Pojasniti kako navigiramo kroz izazove i kako dovodimo situacije pod kontrolu može biti veoma ubeđujuće. 

Onaj ko ima visoku emocionalnu inteligenciju može biti vičan tome da proceni tuđ karakter, može podneti kritiku bez poricanja i krivljenja drugih i sa lakoćom korača kroz složenu socijalnu mrežu na radnom mestu! Već smo pisale i o tome kako je ovo presudna crta za opstanak veze.

Da li vi ispoljavate ove karakteristike?

Ostavite komentar

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.